Bệnh viện Y học cổ truyền Trung

ương

Giới thiệu

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương là bệnh viện đầu ngành về YHCT – Trung tâm hợp tác về y học cổ truyền (YHCT) của Tổ chức y tế thế giới tại Việt Nam. Bệnh viện có 22 khoa phòng, 3 trung tâm được chia thành 3 khối: lâm sàng, cận lâm sàng, và khối các phòng ban chức năng.

Với đội ngũ các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, chuyên khoa I và các bác sĩ giàu kinh nghiệm, bệnh viện là cơ sở điều trị, nghiên cứu, và giảng dạy về YHCT lớn nhất trong cả nước. Trong hơn 50 năm qua kể từ khi thành lập, với chức năng và nhiệm vụ chính là kế thừa, phát huy và phát triển YHCT, kết hợp YHCT với YHHĐ trong điều trị và dự phòng, bệnh viện đã đạt được rất nhiều thành tựu trong phát triển YHCT.

Bệnh viện YHCT Trung ương được thành lập năm 1957 với tên gọi là Viện nghiên cứu Đông Y. Trải qua 55 năm cùng với sự phát triển của đất nước, sự phát triển chung của ngành y tế, sự phát triển của bệnh viện trong từng giai đoạn nhiệm vụ và tên gọi có khác nhau: Viện YHCT Trung ương gọi tắt là bệnh viện Y học dân tộc Hà Nội (1980), Viện YHCT Việt Nam (1991), Bệnh viện YHCT trung ương (2003).

Với dự án nâng cấp, cải tạo và mở rộng bệnh viện từ nguồn vốn của Chính phủ Việt Nam và vốn ODA của Chính phủ Vương quốc Tây Ban Nha, bệnh viện đã và đang được xây dựng lại toàn bộ cơ sở hạ tầng và trang bị lại các thiết vị y tế hiện đại để trở thành trung tâm YHCT hiện đại và giàu bản sắc dân tộc.

Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Những mốc lịch sử:

– Ngày 7/6/1957: Thành lập Viện Nghiên cứu Đông Y.

– Ngày 16/1/1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Viện Nghiên cứu Đông Y.

– Năm 1980: Đổi tên thành Viện Y học dân tộc cổ truyền trung ương (Hà Nội).

– Năm 1991: Đổi tên thành Viện Y học cổ truyền Việt Nam.

– Năm 2003: Đổi tên thành Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Các danh hiệu cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng Bệnh viện:

Bệnh Viện:

– Huân chương Độc Lập hạng Ba (1997), hạng Nhì (2007).

– Huân chương Lao Động hạng Nhì (1981), hạng Nhất (1985).

– Huân chương Chiến Công hạng Ba (1996).

Cá nhân:

– Anh hùng Lao động: BS. Nguyễn Văn Hưởng, GS. Lương y Nguyễn Sĩ Lâm.

– Huân chương Độc lập hạng Ba: GS. Lương y Nguyễn Sĩ Lâm (1985).

– Huân chương Lao động hạng Nhì: GS. Hoàng Bảo Châu (1996).

– Huân chương Lao động hạng Ba: GS. Trần Thuý (1999), PGS.TS. Chu Quốc Trường (2007).

– Huân chương chiến công hạng Nhất: PGS. TS. Chu Quốc Trường (1996).

– Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ: GS. Hoàng Bảo Châu.

– Nhà giáo Nhân dân: GS. Trần Thúy.

– Thầy thuốc Nhân dân: BS. Nguyễn Văn Hưởng, GS. Nguyễn Sĩ Lâm, GS. Hoàng Bảo Châu, GS. Nguyễn Văn Thang, PGS. TS. Chu Quốc Trường, PGS. TS. Trần Quốc Bình.

– Thầy thuốc ưu tú: LY. BS. Tống Trần Luận, TS. Bùi Kim Chi, BS Phó Đức Thảo, GS. Ngô Văn Thông, BS. Nguyễn Đức Minh, BS. Võ Thị Xuân Trà, BS. Nguyễn Văn Trinh, BS CKII Trần Thị Loan, PGS. TS. Trần Lưu Vân Hiền, BS CKII Phạm Thị Hồng Tuyến, PGS. TS Chu Quốc Trường, BS CKII Nguyễn Văn Tuyến, BS CKII Hoàng Đình Lân, BS CKII Nguyễn Thị Nhuần, BS CKII Nguyễn Thị Thu Phong, TS Nguyễn Thị Minh Tâm, DS. Phan Thị Hòa, PGS. TS. Vũ Nam.