Bệnh Viện Răng Hàm Mặt

Trung Ương Hà Nội

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội hay Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia được thành lập theo Quyết định số 670/TTg-QĐ ngày 28/4/2006 của Thủ tướng chính phủ trên cơ sở Viện Răng Hàm Mặt Hà Nội mà tiền thân là Ban nha khoa Bệnh viện Phủ Doãn. Ban nha khoa được thành lập từ năm 1939, là cơ sở nha khoa đầu tiên của 3 nước Đông Dương Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ngày 12-11-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 1874/QĐ-TTg ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế. Theo quyết định này của Thủ tướng, Viện Răng Hàm Mặt Quốc gia được đổi tên thành Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội.

Bệnh viện là cơ sở khám chữa bệnh tuyến sau cùng về Răng Hàm Mặt, đồng thời là trung tâm nghiên cứu khoa học, là cơ sở đào tạo cán bộ RHM ở các bậc đại học và sau đại học.

Bệnh viện Răng Hàm Mặt trunng ương Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ:

Khám và điều trị cho bệnh nhân ở tuyến cao nhất.

Chỉ đạo tuyến.

Nghiên cứu khoa học.

Đào tạo cán bộ Răng Hàm Mặt các cấp.

Phòng bệnh.

Hợp tác quốc tế.

Hệ thống phòng khoa:

Bệnh viện có 31 đơn vị trực thuộc bao gồm 8 phòng chức năng, 14 khoa lâm sàng, 8 khoa cận lâm sàng và ban chỉ đạo chương trình nha học đường.

Các phòng chức năng:

Phòng Kế hoạch tổng hợp.

Phòng Tổ chức cán bộ.

Phòng Hành chính quản trị.

Phòng Tài chính kế toán.

Phòng Chỉ đạo tuyến.

Phòng Điều dưỡng.

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Phòng Vật tư  – Thiết bị y tế.

Các khoa lâm sàng:

Khoa Nắn chỉnh răng.

Khoa Điều trị theo yêu cầu.

Khoa Điều trị nội nha.

Khoa Phục hình răng.

Khoa Cấy ghép răng Implant.

Khoa Phẫu thuật trong miệng.

Khoa Chấn thương và Chỉnh hình hàm mặt.

Khoa Phẫu thuật và tạo hình hàm mặt.

Khoa Khám tổng hợp.

Khoa Điều trị tổng hợp.

Khoa Nha chu.

Khoa Điều trị răng miệng người cao tuổi.

Khoa Gây mê hồi sức.

Khoa Răng trẻ em.

Các khoa cận lâm sàng:

Khoa Dược.

Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

Khoa Giải phẫu bệnh.

Khoa Xét nghiệm sinh hoá – huyết học.

Khoa Dinh dưỡng.

Khoa Chống nhiễm khuẩn.

Labo phục hình răng.

Labo nghiên cứu Fluor và vật liệu nha khoa.