Bệnh viện phụ sản trung ương

Thành lập vào những năm đầu hoà bình lập lại ở Miền Bắc, Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương là cơ sở chuyên khoa đầu ngành về phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh, từ trong gian khó, trải qua 55 năm xây dựng và phát triển, tập thể thầy thuốc, người lao động bệnh viện đã đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bền bỉ nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách xây dựng bệnh viện phát triển lớn mạnh về mọi mặt.

Bệnh viện Phụ – Sản Trung ương ngày nay không chỉ là cơ sở đầu ngành của chuyên ngành phụ sản, sinh đẻ kế hoạch và sơ sinh mà còn là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học chuyên sâu lớn nhất trong cả nước.

Từ một cơ sở khám, điều trị nhỏ bé, trang thiết bị thiếu thốn, lạc hậu, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Y tế, tranh thủ sự hợp tác và giúp đỡ quốc tế cùng với nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ nhân viên qua nhiều thế hệ, mặc dù cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, bệnh viện vẫn phải hoạt động trong điều kiện quá tải nhưng nhà cửa, trang thiết bị làm việc và thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học đã có bước phát triển mạnh, hiện đại hơn trước rất nhiều.

Bệnh viện phụ sản trung ương

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh là nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu hàng đầu của bệnh viện trong mọi thời kỳ. Cùng với sự tăng cường các nguồn lực, hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện đã có những tiến bộ rõ rệt, tạo dựng đ­ược niềm tin với ng­ười bệnh do đó số ng­ười đến khám, chữa bệnh tại bệnh viện ngày càng tăng.

Bệnh viện đã trang bị đầy đủ các hệ thống máy xét nghiệm sinh hoá; huyết học; miễn dịch; máy cắt lạnh, đúc bệnh phẩm … cho các khoa phòng khối cận lâm sàng. Hệ thống trang thiết bị phục vụ khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo hướng hiện đại, tại Trung tâm Chẩn đoán trước sinh của bệnh viện đã có những hệ thống máy xét nghiệm mới mà ngay cả những quốc gia có nền y học tiên tiến trên thế giới cũng mới được trang bị đã giúp các thầy thuốc tư vấn hướng xử trí chính xác cho người bệnh để có thể cho ra đời những đứa trẻ khoẻ mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số quốc gia.