Bệnh Viện K

Giới thiệu sự ra đời

Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao về chuyên môn của ngành Ung thư, được sự đồng ý của Chính phủ, ngày 17/7/1969, Bộ Y tế ra Quyết định số 711/BYT-QĐ thành lập Bệnh viện K trên cơ sở từ khoa Ung thư của Bệnh viện Việt Đức. Từ đây, ngành nghiên cứu và chữa trị bệnh ung thư Việt Nam cũng đã bắt đầu bước sang một giai đoạn mới, góp phần đắc lực trong việc phục vụ sức khoẻ cho các tầng lớp nhân dân.

Nghiên cứu khoa học

Bệnh viện đã tích cực xây dựng và tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học. Bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt khoa học, báo cáo các đề tài nghiên cứu khoa học, kinh nghiệm điều trị.

Bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp Bộ Y tế, thực hiện tốt dự án quốc gia về phòng chống ung thư, dự án nhi khoa, dự án nội soi.

Bệnh Viện K

Hợp tác quốc tế

Bệnh viện đã tổ chức thành công nhiều hội thảo quốc tế, quốc gia về phòng chống ung thư với sự tham gia của nhiều tổ chức ung thư quốc tế của Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Australia, Singapor và nhiều lớp tập huấn. Bên cạnh đó, bệnh viện luôn hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống ung thư: WHO, UICC, IAEA, NCI, PACT, VICHAP …

Bệnh viện là thành viên chính thức của Hiệp hội phòng chống ung thư quốc tế (UICC). Hợp tác tốt với Tổ chức Y tế thế giới, với Viện năng lương nguyên tử quốc tế về lĩnh vực xạ trị, với Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) về ghi nhận ung thư …

Đào tạo cán bộ

Bệnh viện là cơ sở thực hành của Trường đại học Y Hà Nội về ung bướu, bệnh viện luôn phối hợp chặt chẽ với bộ môn ung thư trong đào tạo cho các đối tượng bác sĩ ở các trình độ đại học, sau đại học về ung bướu. Bệnh viện cũng thường xuyên tổ chức đào tạo lại, đào tạo tại chỗ cho cán bộ trong ngành ung thư trên toàn quốc; đào tạo thường xuyên đối với cán bộ viên chức bệnh viện về y đức, giao tiếp dưới mọi hình thức giúp cho cho cán bộ viên chức hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Thường xuyên tổ chức và phối hợp với các tổ chức, trường học… thực hiện đào tạo các bác sĩ cho các tuyến dưới về khám chữa bệnh, về xạ trị, hóa chất, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh-tế bào, về chăm sóc giảm nhẹ triệu chứng cho các bác sĩ, điều dưỡng ngành ung thư và y tế cộng đồng.

Chỉ đạo tuyến

Tham mưu cho Bộ Y tế và Chính phủ về định hướng phát triển mạng lưới phòng chống ung thư trong cả nước, tham gia cùng Bộ Y tế, Sở y tế các địa phương thành lập các khoa ung bướu trong bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và từng bước hoàn thiện xây dựng mô hình phòng chống ung thư ở tuyến này.

Phối hợp với các phương tiện thông tin đại chúng trong giáo dục sức khỏe cộng đồng về phòng và phát hiện sớm bệnh ung thư, nhằm nâng cao hiểu biết về bệnh ung thư trong nhân dân, ý thức phòng ngừa, phát hiện sớm bệnh ung thư đã từng bước được cải thiện.

Chủ trì triển khai dự án quốc gia phòng chống ung thư

Hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật về khám sàng lọc, phòng và phát hiện sớm ung thư, về các kĩ thuật chẩn đoán, về các phương pháp điều trị phẫu thuật, xạ trị, hóa trị người bệnh ung thư cho tuyến dưới thông qua mọi hình thức.

Giúp đỡ 6 tỉnh tổ chức và triển khai ghi nhận ung thư quần thể và đang tiếp tục lên kế hoạch triển khai tại các địa phương có khoa ung bướu khác.